Małe i większe miasteczka śląskie – historyczne perełki

Wędrując po terenach Śląska, niemal w każdym miasteczku możemy zobaczyć coś, co nas zachwyci. Wcale nie trzeba jechać do dużego miasta, aby poznać wspaniałe zabytki. Jedną z takich miejscowości jest Trzebnica, miasto na północ od Wrocławia, związane z kultem św. Jadwigi. Znajduje się tu jeden z ważniejszych ośrodków kultu religijnego, miejsce pielgrzymek – sanktuarium św. Jadwigi, najstarsze na Śląsku, zabytek klasy zerowej. Klasztor i kościół zostały wzniesione w XIII wieku dzięki hojności księcia Henryka Brodatego, za namową jego małżonki Jadwigi z Bawarii. Ta pobożna księżna została tu pochowana, później kanonizowana. To właśnie jej grób jest miejscem pielgrzymek wiernych. W pobliżu świątyni zbudowano grotę na wzór groty z Lourdes. Święta Jadwiga i Henryk Brodaty pozostawili po sobie wiele historycznych budowli. Będąc w Trzebnicy, warto zajrzeć do kościoła leśnego, usytuowanego właśnie przy grocie Matki Boskiej z Lourdes. Kościół został zbudowany w XIX wieku, a opiekował się nim pustelnik żyjący w samotni. Jednym z miejsc na szlaku świętej Jadwigi, odwiedzanych przez pielgrzymów jest tzw. Rotunda pięciu stołów – murowany krąg, być może związany z działalnością charytatywną księżnej Jadwigi. Historia mówi, że miejsce to służyło jako miejsce odosobnienia dla chorych w wyniku epidemii w XVII wieku. Pielgrzymi modlą sie także w kapliczce św. Jadwigi, która znajduje się przy wjeździe do miasta. Według legendy, święta odpoczywała tu po drodze swoich podróży do Wrocławia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.